Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı

01 Eki

  • Bilgi İşlemDaire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi kapsamında Güz Döneminde çalıştırılmak üzere Başkanlığımıza 3 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Başvurular 11.10.2019 tarihine kadar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na şahsen yapılmalıdır.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

(*) MADDE 6- (1) Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Düzce Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle daha önce sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

(*) (Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi 6. Madde)